Intranetové aplikace

Dle Vašich potřeb a požadavků navrhneme a vyrobíme pro Vaši firmu intranetový systém na bázi webové aplikace.

S pomocí takovéhoto systému se můžete více věnovat oboru Vašeho podnikání a nemusíte se trápit s věcmi, jako jsou:

 • evidence zaměstnanců a potřebných informací
 • evidence zařízení, majetku a zboží, vedení skladu
 • evidence zákazníků
 • projektová evidence, přiřazení jednotlivých úkolů a jejich propojení
 • automatická fakturace na základě vyskladněného zboží, odvedených prací, nebo periody
 • kontrola nad nezaplacenými pohledávkami, automatické upomínky
 • evidence a historie komunikace se zákazníky
 • správa a evidence úkolů, statistiky, reporting
 • správa a sdílení firemních dokumentů
 • firemní novinky, zprávy a informace o změnách ve firmě
 • interní komunikace mezi zaměstnanci a pobočkami
 • a další možnosti, navrhnuté a vyrobené přesně podle Vašich potřeb a požadavků

Pro podnikatele i velké firmy

Nejen velká firma využije podobný systém. I pro samostatného podnikatele může takovýto systém znamenat velkou úlevu při vykonávání rutinní firemní agendy a ušetřit práci. Tím se následně výrazně sníží náklady na samotný provoz firmy.

Vedení firmy online

Výhodou webové intranetové aplikace je okamžitá dostupnost všech potřebných informací odkudkoliv. Snadno tak můžete na cestách zjistit, co máte skladem, jestli Vám zákazník nic nedluží, zadat pracovníkům práci, zkontrolovat jestli ji odvedli, namístě vystavit fakturu, apod. Všechny akce jsou okamžitě viditelné pro příslušné pracovníky.

Intranetový systém také urychlí a usnadní součinnost jednotlivých poboček či oddělení ve Vaší firmě.

Zabezpečení přístupu

Přístup do systému je chráněn zabezpečeným přihlášením na základě jména a hesla.

Každému zaměstnanci lze přiřadit individuální práva související s jeho vykonávanou profesí. Například účetní má přehled nad vystavenými doklady, webmaster nad správou vašich stránek, vzájemně svoje části ale nevidí. Účetní nikdy nemůže zasahovat do obsahu stránek a webmaster nikdy neuvidí, jaké faktury jsou vystaveny.